Priser og vilkår

TRAFIKALT GRUNNKURS/TRINN 1:

Tekst Pris
Trafikalt grunnkurs (14 x 45 min) kr 1 650,-
Trafikalt grunnkurs m/mørkedemo (17 x 45 min) kr 3 300,-
Førstehjelpskurs (4 x 45 min) kr 650,-
Mørkedemo (3 x 45 min) kr 1 650,-


KLASSE B (BIL):

Tekst Pris
Kjøretime 45 min kr 720,-
Kjøretime 60 min kr 960,-
Dobbeltime 90 min kr 1 440,-
Trinnvurdering (45 min) kr 750,-
Sikkerhetskurs på bane inkl/NAF-gebyr (4 x 45 min) kr 5 100,-
Sikkerhetskurs på veg (13 x 45 min) kr 6 900,-
Kjøretentamen 60 min kr 960,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Drøbak kr 3 100,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Mysen kr 3 820,-


KLASSE BE/B96:

Kjøretime 45 min kr 850,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min) kr 850,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min) kr 850,-
Kurs i sikring av last (90 min) kr 1 300,-
Sikkerhetskurs på veg (3 x 45 min) kr 2 500,-
Førerprøve (kun klasse BE) kr 3 300,-


MOPED

Grunnkurs (3 x 45 min) kr 1 000,-
Kjøretime (45 min) kr 500,-
Sikkerhetskurs i trafikk (4 x 45 min) kr 2 000,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min) kr 750,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min) kr 1 200,-
Sikkerhetskurs på veg (4 x 45 min) kr 2 000,-


GEBYRER

Teoriprøve - Statens Vegvesen (alle klasser) kr 680,- / 650,-
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (klasse B) kr 1 180,-/ 1 140,-
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (MC) kr 1 200,- /1 160,-
Utstedelse av førerkort - Statens Vegvesen kr 320,-/ 150,-
NAF-gebyr (klasse B) kr 1 300,-

Betaling/vilkår

Betaling:
Dersom annet ikke er avtalt skal kjøretimer normalt betales til lærer umiddelbart etter timen – med kort eller kontant på kontoret. Det er også mulig å betale med Vipps via TABSelev.no (merk at transaksjonsgebyr da kommer i tillegg). Kurs (MC-kurs, trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mopedkurs) blir fakturert.Nb! Vi tar ikke kredittkort!

Vi har også tilbud om å få utestående saldo på e-post etter timene. Vi ber da om at utestående er oss i hende før neste time.

NB! Alt utestående må være betalt senest to virkedager før førerprøve.

AVBESTILLING:
Avbestilling av time må skje SENEST KL. 12.00 siste virkedag før timen. (Dvs. at time på mandag må avbestilles senest kl 12 fredag). All obligatorisk opplæring (sikkerhetskurs på bane, sikkerhetskurs på veg, sikkerhetkurs i trafikk osv), kurs og førerprøver må avbestilles SENEST 3 virkedager før.
Avbestililng gjøres direkte til kjørelærer eller til kontoret i kontortiden. Får du ikke svar på telefon – send sms til lærer eller e-post til kontoret!

Elevene er selv ansvarlig for å huske sine timer.
Vi tilbyr atomatisk SMS-varsel fra TABS. Dette er kun ment som en tilleggstjeneste, og ved teknisk feil fritas du ikke fra betaling ved manglende oppmøte.

Avbestilling/fravær som ikke er meldt innen fristen må betales i sin helhet. Evt. Egen sykdom Må dokumeneres med legeattest innen tre dager. Legeattest skal være spesifisert til å gjelde aktuell dato og tilfelle.Vi godtar IKKE generelle legeerklæringer om at elev har sykdom. Fristen er absolutt. Ev. legeerklæring kan leveres på kontoret, i postkassen eller via e-post.

NB! Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte elever.