Våre kurs

Kurspåmelding Trafikalt Grunnkurs i sommerferien

10.08.2020 Trafikalt grunnkurs

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

Trafikalt Grunnkurs


Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs for alle under 25 år som skal ta førerkort for første gang, uavhengig av klasse. Kurset må gjennomføres før du kan ta kjøretimer eller kjøre hjemme privat.
Trafikalt grunnkurs kan du ta fra fyllte 15 år.

Trafikalt grunnkurs består av:
10 undervisningstimer (Risikoforståelse, holdninger og konsekvenstenkning)
4 undervisningstimer (Førstehjelp og tiltak ved ulykker)
3 undervisningstimer
(+ Mørkekjøringsdemonstrasjon for kurs i perioden 1. november – 15. mars).

Er du over 25 år er du fritatt fra kravet om trafikalt grunnkurs, men du må gjennomføre førstehjelpskurs og mørkeskjøring.

Husk gyldig legitimasjon!

Kurspåmelding Grunnkurs MC (obligatorisk teorikurs)

 MC-kurs


Kurset er obligatorisk og en forutsetning for å begynne med kjøretimer på en trafikkskole.

Kurspåmelding Mørkekjøringsdemonstrasjon

Mørkekjøring


Mørkekjøring er obligatorisk for alle som skal ta førerkort for første gang.

Dersom du er over 25 år (og fritatt kravet om trafikalt grunnkurs) eller du har tatt trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret, må du ta mørkekjøring separat.

Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjonen, vil retten til å øvelseskjøre kun være gyldig til 31. oktober det året. Dette vil fremgå av det trafikale grunnkursbeviset. Når du har gjennomført mørkekjøringen, vil du få tilsendt nytt bevis.

Når mørkekjøringsdemonstrasjonen er gjennomført, vil det IKKE være noen tidsbegrensning på beviset!

Prisen for mørkekjøring er kr 1 550,-. Kurset betales kontant eller med kort. Ev. kan du be om faktura.

KLE DERE GODT DA EN DEL AV KURSET FOREGÅR UT

Kurspåmelding Førstehjelpskurs

13.02.2020 Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs


Er du under 25 år inngår førstehjelpskurset i trafikalt grunnkurs, men er du over 25 år (og således fritatt fra trafikalt grunnkurs), må du ta førstehjelp separat.

Kursvarighet: 4 undervisningstimer.

Prisen for kurset er kr 650,-.

Kurspåmelding Mopedopplæring

1

Moped


Det er en forutsetning at du har fylt 15 år og allerede har tatt trafikalt grunnkurs.

For å få førerkort må du også bestå en teoretisk prøve hos Statens Vegvesen. Prøven kan du avlegge så snart du har fylt 16 år.