Adresse:
Rådhusplassen 19, 1430 Ås

Tlf: 481 34 565/ 64 87 06 70

Førerkort for automat og el bil

TA FØRERKORT MED AUTOMATGIR FOR BIL!

Førerkortet gir deg rett til å kjøre bil med automatgir og EL-bil.

Reglene for å øvelseskjøre med automatgir er de samme som for
vanlig manuell giret bil. Opplæringen er også den samme.