Adresse:
Rådhusplassen 19, 1430 Ås

Tlf: 481 34 565/ 64 87 06 70

Førerkort klasse B

NESTE TRAFIKALE GRUNNKURS STARTER MANDAG 12.11.18 kl.17.00.

HARALDS FEIRER 30 ÅR: JUBILEUMSTILBUD PRIS KR 980,-  INKLUDERT MØRKEDEMO  ER PRISEN 2530,-  

              SE "KURSPÅMELDING" FOR MER INFO!


Kort om opplæringen klasse B

Du kan starte øvelseskjøringen fra du er 16 år dersom du har tatt trafikalt grunnkurs. (For å melde deg på trafikalt grunnkurs må du være 15 år).

Opplæringen er delt inn i 4 obligatoriske trinn:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs: Kurset er obligatorisk for alle under 25 år som skal øvelseskjøre, enten det er privat eller ved kjøreskole. Er du over 25 trenger du kun førstehjelpskurs og mørkekjøring, men du kan starte øvelseskjøringen før dette er gjennomført. Husk å ha med kursbevis og legitimasjon når du øvelseskjører.

Trinn 2: Teknisk del: Omhandler tekniske øvelser som giring, bremsing, bakkestart, rygging, krypekjøring o.l. Denne delen må være gjennomført før en kan gå videre til neste trinn, og det er obligatorisk med en trinnvurdering for å sikre dette.

Trinn 3: Trafikal del: Omhandler f.eks. samarbeid og kommunikasjon med andre trafikanter, vikeplikt, feltskifte, lyskryss, enveiskjørte gater etc ved bykjøring. Også her er det en obligatorisk trinnvurdering til slutt. Det skal også gjennomføres et obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane (glattkjøring).

Trinn 4: Avsluttende del: Inneholder obligatorisk sikkerhetskurs på vei (2 t innledende teori, 5 t landeveg, 4 t planlegging og kjøring i variert miljø, samt 2 t avlusttende teori/oppsummering).

De obligatoriske timene/kursene blir tilsammen 36 timer (trafikalt grunnkurs inkl. mørkekjøring og førstehjelp, 2 trinnvurderinger, sikkerhetskurs bane og sikkerhetskurs veg). I tillegg kommer ordinære kjøretimer.

Fra automat til manuell

Dersom du har førerkort i klasse B for automatgir, trenger du ikke ta den obligatoriske undervisningen på nytt på manuelt giret bil. Du må imidlertid avlegge førerprøve med manuelt giret bil.

Teori

Vi vil anbefale alle elever å lese teorien så tidlig som mulig i opplæringsfasen, da man på den måten får større utbytte av undervisningen. Vi får heller ikke bestilt førerprøve før teoriprøven er bestått. Teoriprøven tas på nærmeste trafikkstasjon (Drøbak) som "drop-in" på dagtid. Se www.vegvesen.no for informasjon om åpningstider.

Til teoriprøven anbefaler vi boka "Veien til førerkortet", utgitt av ATL. Du kan også ta ulike tester på nettet for å se hvordan du ligger an før prøven.

Generelt

På www.vegvesen.no kan du søke om førerkort, gi trafikkskolen fullmakt til å bestille førerprøve for deg, samt få svar på andre spørsmål du måtte ha ang. kjøreopplæringen. Søknad om førerkort må være innsendt og ferdig behandlet før teoriprøven kan avlegges.

For påmelding til trafikalt grunnkurs - se under "kurspåmelding"! Dersom du ønsker å bestille kjøretimer eller har andre spørsmål, kan du nå oss på telefon 64 87 06 70 eller på aas@haraldstrafikkskole.no