Adresse:
Rådhusplassen 19, 1430 Ås

Tlf: 481 34 565/ 64 87 06 70

Kjørelærere

Håkon Færgestad

Tlf: 901 60 065

 

Thea V. Grinna

Tlf: 476 52 447

 

 

 
 

Tine Hoff-Olsen

Permisjon

 

Anders Ullaug
Tlf: 414 73 707

 

Om oss